Yönetim Kurulu

 

 

Başkan : Prof. Dr. Mehmet Sacit Güleç
2. Başkan  : Prof. Dr. Meltem UYAR
Genel Sekreter : Prof. Dr. Güngör Enver ÖZGENCİL
Sayman : Prof. Dr. İbrahim Aşık
Üyeler : Prof. Dr. Ruhiye Reisli
: Prof. Dr. Gül Köknel Talu
: Prof. Dr. Mehmet Ali Taşkaynatan