Bugün   17.1.2018 ANASAYFA   İLETİŞİM   LİNKLER
Dernek Hakkında
- :: Derneğin Amacı
- :: Tüzük
- :: Yönetim Kurulu
- :: Denetim Kurulu
- :: Yeterlilik Kurulu
- :: Etik Kurul
- :: Tarihçe
Algoloji Yeterlilik Sınavı
- :: Sınav Başvuru Koşulları ve Tüzük
- :: Sınav Başvuru Formu
Algoloji Dernek Üyeliği
- :: Algoloji Dernek Üyeliği
Algolojik Uygulamalar
- :: Tedavi Yöntemleri
- :: Onam Formları
Uzmanı ile Söyleşi
- :: Uzmanı İle Söyleşi
     Prof. Dr. Serdar Erdine
Yayın Organlarımız
- :: Dergi
- :: Bülten
Arşiv
- :: Uzmanı ile söyleşi
- :: Konuk öğretim üyesi
- :: Bülten
Hasta Bilgilendirme
- :: Ağrı Tipleri
- :: Tedavi Yöntemleri
- :: Hasta Onam Bilgileri
Ağrı Dergisi
- :: Ağrı Dergisi
Algoloji Eğitim Çalışmaları
- :: Bilimsel Program
- :: Videolar
 YÖNETİM KURULU

Kıymetli Meslektaşlarımız,

Ülkemizde 1987 yılından beri faaliyet gösteren Türk Algoloji-Ağrı Derneği, 13.Ulusal Ağrı Kongresini 05-08 Haziran 2014 tarihlerinde İstanbul'da, Sheraton İstanbul Maslak Hotel'de düzenlemektedir.

Türk Algoloji Ağrı Derneğinin uzun yıllar süren çabaları sonucunda Algoloji ülkemizde Yan dal uzmanlığı olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Böylece anesteziyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji dallarında eğitim görmüş genç meslektaşlarımızın algoloji uzmanı olma imkanı doğmuş ve bu konuda eğitim ülke çapında başlamıştır. Bu nedenle de kongremiz ayrı bir önem arzetmektedir. Tıpta ağrının multidisipliner özelliğini göz önüne alarak kongremizde ağrı ile doğrudan ilgili bilim dallarından; Anesteziyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Omurga Cerrahisi, Beyin Cerrahisi, Nöroloji, Psikiyatri, Psikoloji, Onkoloji ile ilgili konulara ağırlık verilerek, ağrı tanı ve tedavisi her açıdan irdelenecektir.

Gerçekleştireceğimiz kongrede tıpta son yıllardaki gelişmeleri, ağrı tedavi yöntemlerini, analjezikleri, girişimsel yöntemleri ve diğer dallarla ilgili tedavi yöntemlerindeki yenilikleri, analjezik kullanımındaki sorunlar, yeni analjezikler ve bu analjeziklerin doğru biçimde uygulanabilmesi için gerekli rehberleri sizlere sunmayı planlıyoruz.

Kongremizin sizin katkı, destek ve katılımlarınız ile daha başarılı olacağına inanıyor,
sizleri 13. Ulusal Ağrı Kongresine davet ediyoruz.
Saygılarımızla,

Prof. Dr. Serdar Erdine
Türk Algoloji-Ağrı Derneği ve Kongre Başkanı

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız www.agrikon2014.org


© Her Hakkı Saklıdır - 2011 . Web Tasarım : Duru Tasarım