Akredite Ağrı Klinikleri - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı

Algoloji kliniğinde nosiseptif ağrı sendromları (baş ve yüz, boyun ve omuz, bel, kas-iskelet sistemi, visseral ve pelvik ağrı), nöropatik ağrı sendromları (santral, periferal ve otonomik sinir sistemi, kompleks rejyonel ağrı sendromları ve fantom ağrısı) ve diğer ağrı sendromları (kanser ve açıklanamayan nedenlerle oluşan ağrı tipleri) konusunda uzman hekimler tarafından ayrıntılı şekilde değerlendirilir. Algoloji kliniğini günde yaklaşık yirmi hasta ziyaret etmektedir. Kronik ağrı hastalarında bu zor sorunların çözümünde farmakolojik ve anesteziyolojik yöntemleri de içeren farklı ve modern tedavi yöntemleri kullanılır. Anesteziyolojik yöntemlerden bazıları santral, periferik ve otonomik sinir bloklarıdır. Sadece gelişmiş majör ağrı merkezlerinde uygulanabilen diğer özel teknikler ise epidural steroid, faset bloğu, hasta kontrollü epidural analjezi, implante edilebilen ilaç-pompa sistemleri, nöroliz, radiofrekans, akupunktur, rejyonel intravenöz analjezi, ablatif teknikler ve nöral stimülasyonu da içeren uygulamalardır. Kliniğimizde ağrılı hastaların ağrı çekmesini azaltmak ve hayat kalitesini iyileştirmek amacıyla efektif olarak tüm dünyada kullanılan bilgi ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Ağrı pratiğinde medikal ve teknolojik yenilikleri güncel olarak izleyen öğretim üyeleri interaktif dersleri ve invaziv işlemleri de içerecek şekilde günlük ve haftalık olarak tıp öğrencilerini, araştırma görevlilerini ve çeşitli Tıp Fakültelerinden kliniğimize rotasyona gelen Anesteziyoloji ve algoloji uzman ve araştırma görevlilerini eğitmektedir, güncel yayınlar takip edilerek klinik ve deneysel çalışmalar da sistematik olarak  yürütülmektedir.

         Algoloji Bilim Dalı yataklı servisi İbn-i Sina Hatanesi1.Kat C blokda, 3 ü özel olmak üzere 11 yataklı, günübirlik işlemler için kullanılan girişim odası ile hizmet vermektedir. Girişimsel işlemler için ibn-i sina hastanesi 3.katta bulunan müşterek ameliyathanede Algoloji bilim dalı kullanımına tahsis edilmiş floroskop ve skopi masalı ameliyathane bulunmaktadır. Ayrıca RF-Ablasyon cihazı, ultrason cihazı, prp cihazı, ozon cihazı, akupunktur cihazı, hastane tipi tens+ultrason cihazı, sinir stimülatörü kliniğimiz kullanımındadır. Algoloji poliklinik hizmetleri ibn-i sina hastanesi 5.kat ve 1.katta iki ayrı poliklinikte yürütülmekte, 1.kattaki polikilinik öğretim üyesi polikliniği olarak kullanılmakta olup, her iki polikliniğimizde randevu sistemiyle çalışmaktadır. Bilim Dalı’mızda yıllık ortalama 4600 ayaktan hasta görülmektedir. Ortalama girişimsel işlem sayısı 4000 civarındadır.

Algoloji Bilim Dalı’na bağlı olarak 4 hemşire, 2 tıbbi sekreter 1 ameliyathane ve 2 servis görevlisi çalışmaktadır. Hemşirelerimizin hepsi cerrahi ameliyathane hemşireliği eğitimi almış olup, ayrıca biri yoğun bakım, biri kardiyoloji koroner yoğun bakım hemşireliğinde tecrübelidir.

Ülkemizde Algoloji Yeterlilik Kurulu tarafından ilk akredite olmaya layık görülen Algoloji kliniği, 16 Mart 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı olmuştur.
Değerlendirme kapsamında, Algoloji Bilim Dalı Yan Dal eğitimi, hasta kabul, hasta bakımı, eğitim, seminer, çalışma şartları ve gerek ayaktan poliklinik gerekse yatan hasta bakım şartları, ameliyathane şartları, Türk Algoloji Derneği Yeterlilik Kurulu üyelerince Türk Tabipler Birliği gözetiminde değerlendirilmiş ve bilim dalımız 5 yıl süre ile akredite olmaya hak kazanmıştır.

         Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı, üniversitemiz tarafından sağlanan bu çağdaş ve modern kaynaklarını halkımızın sağlık problemlerine daha çok fayda sağlamak ve aynı zamanda daha çok sayıda ve kaliteli bir eğitim ile algoloji uzmanları yetiştirmeye harcamayı ve sorumluluğu kabul etmektedir.

En Son Haberler

17.Ağrı Kongresi Gerçekleştirildi

17.Ulusal Ağrı Kongremizi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılında gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve…
24.05.2023

2.Uluslararası Katılımlı Anestezi Sempozyumu Tamamlandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 2.si düzenlenen Uluslararası Katılımlı Anestezi Sempozyumu…
12.12.2022

2.Genç Algologlar Kongresi Başarı İle Tamamlandı

2.Genç Algologlar Kongresini 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi…
11.10.2022

Kurslar ve Yeterlik Sınavı Ardından

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde, 27–28–29…
01.06.2022

Bir Workshopun Ardından

Derneğimizin düzenlediği ve 16 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz "Baş ve…
18.04.2022
Türk Algoloji Ağrı Derneği  | 2022 © Tüm Hakları Saklıdır
by orucerem
enterusermagnifiercrossmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram