Yer: Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası, Anatomi Ana Bilim Dalı
Sıhhiye / ANKARA

Tarih: 13 - 15 Aralık 2019

SON BAŞVURU TARİHİ : 24.11.2019

Kursumuza katılım belgesi ve konaklama formu için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Bilimsel Program için tıklayın...

Kayıt Formu için tıklayın...

Konaklama Formu için tıklayın...

 

 

TÜRK ALGOLOJİ -AĞRI DERNEĞİ
YETERLİK KURULU YETERLİK SINAVI

Sınav Tarihi15 ARALIK 2019 PAZAR
Sınav Saati : 08:00
Sınav Yeri : Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Anatomi AD, SIHHİYE

Yeterlik Sınavları Başvuru Koşulları

  1. Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Sınavı’na Türk Algoloji Derneği Üyesi Algoloji Yan Dal Uzmanları katılabilir.
  2. Geçerli kimlik kartı (nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi)
  3. Algoloji Yan Dal Uzmanı olduğunu belgeleyen diploma veya yerine geçen belge fotokopisi, eğitimi devam eden ve 2019 yılı içinde bitirecek olanların bu bilgiyi destekleyen resmi başlangıç belge fotokopisi
  4. Başvuru ücretini yatırdığına dair belge (1000TL)
  5. Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu tarafından yayınlanan başvuru formu. (İndirmek için tıklayın.)

Yeterlik Sınavları Genel Koşulları

  1. Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Sınav Kurulu, sınava başvuran adayın belgelerini değerlendirir ve başvuru koşullarını yerine getirdiği saptanan adayın sınava girmesine olanak tanınır.
  2. Başvuru belgelerinde yetersiz veya tutarsız bilgi içerdiği saptanan adaylar sınava alınmaz.
  3. Değerlendirmelere karşı yapılan itirazları Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu’na sunar. Bu başvuruların değerlendirilmesinde Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu yetkilidir.

Başvuru ücretinin yatırılacağı yer:
Türkiye Garanti Bankası AŞ.
İstanbul Üniversitesi Bireysel Şubesi
Hesap No: 521/6299841

Başvuru formunun gönderileceği adres:
Prof. Dr. Gül Köknel Talu
İÜ.İTF Algoloji Bilim dalı
Cerrahi Monoblok,34390
Çapa / İSTANBUL

2019 Yeterlik Sınavına katılacak adaylar 13-15 Aralık tarihlerinde Ankara Üniversitesi, Morfoloji Binası,Anatomi AD,Sıhhiye /Ankara ‘da yapılacak olan Kadavra kursundan ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir.

İndirmek/okumak için tıklayın.

KURULUŞ

6 KASIM 1992  POLİKLİNİK AÇILIŞI

26 TEMMUZ 1996 YÖK TARAFINDAN BİLİM DALI KABULU

5 OCAK 1998 KLİNİK AÇILIŞI

HALEN:

POLİKLİNİK HİZMETİ

YILDA 3000 HASTA KABULU

TENS TEDAVİSİ ve TETİK NOKTA İNJEKSİYONLARI

19 YATAKLI KLİNİK

YILDA 2000 YATAN HASTA

YILDA 1500 GİRİŞİM

HASTA PROFİLİ

% 90 KRONİK AĞRI HASTASI

% 75 OMURGA HASTALIKLARI

%15 MUHTELİF NEVRALJİLER

%10 PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARI

%10 KANSER HASTALARI

EĞİTİM:

1 YAN DAL ASİSTANI

1 ANESTEZİ ROTASYON ASİSTANI

HER HAFTA ÇARŞAMBA GÜNÜ 16,30 GİBİ BAŞLAYAN SEMİNER PROGRAMI

SALI/PERŞEMBE GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER UYGULAMALARI

Algoloji kliniğinde nosiseptif ağrı sendromları (baş ve yüz, boyun ve omuz, bel, kas-iskelet sistemi, visseral ve pelvik ağrı), nöropatik ağrı sendromları (santral, periferal ve otonomik sinir sistemi, kompleks rejyonel ağrı sendromları ve fantom ağrısı) ve diğer ağrı sendromları (kanser ve açıklanamayan nedenlerle oluşan ağrı tipleri) konusunda uzman hekimler tarafından ayrıntılı şekilde değerlendirilir. Algoloji kliniğini günde yaklaşık yirmi hasta ziyaret etmektedir. Kronik ağrı hastalarında bu zor sorunların çözümünde farmakolojik ve anesteziyolojik yöntemleri de içeren farklı ve modern tedavi yöntemleri kullanılır. Anesteziyolojik yöntemlerden bazıları santral, periferik ve otonomik sinir bloklarıdır. Sadece gelişmiş majör ağrı merkezlerinde uygulanabilen diğer özel teknikler ise epidural steroid, faset bloğu, hasta kontrollü epidural analjezi, implante edilebilen ilaç-pompa sistemleri, nöroliz, radiofrekans, akupunktur, rejyonel intravenöz analjezi, ablatif teknikler ve nöral stimülasyonu da içeren uygulamalardır. Kliniğimizde ağrılı hastaların ağrı çekmesini azaltmak ve hayat kalitesini iyileştirmek amacıyla efektif olarak tüm dünyada kullanılan bilgi ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Ağrı pratiğinde medikal ve teknolojik yenilikleri güncel olarak izleyen öğretim üyeleri interaktif dersleri ve invaziv işlemleri de içerecek şekilde günlük ve haftalık olarak tıp öğrencilerini, araştırma görevlilerini ve çeşitli Tıp Fakültelerinden kliniğimize rotasyona gelen Anesteziyoloji ve algoloji uzman ve araştırma görevlilerini eğitmektedir, güncel yayınlar takip edilerek klinik ve deneysel çalışmalar da sistematik olarak  yürütülmektedir.

         Algoloji Bilim Dalı yataklı servisi İbn-i Sina Hatanesi1.Kat C blokda, 3 ü özel olmak üzere 11 yataklı, günübirlik işlemler için kullanılan girişim odası ile hizmet vermektedir. Girişimsel işlemler için ibn-i sina hastanesi 3.katta bulunan müşterek ameliyathanede Algoloji bilim dalı kullanımına tahsis edilmiş floroskop ve skopi masalı ameliyathane bulunmaktadır. Ayrıca RF-Ablasyon cihazı, ultrason cihazı, prp cihazı, ozon cihazı, akupunktur cihazı, hastane tipi tens+ultrason cihazı, sinir stimülatörü kliniğimiz kullanımındadır. Algoloji poliklinik hizmetleri ibn-i sina hastanesi 5.kat ve 1.katta iki ayrı poliklinikte yürütülmekte, 1.kattaki polikilinik öğretim üyesi polikliniği olarak kullanılmakta olup, her iki polikliniğimizde randevu sistemiyle çalışmaktadır. Bilim Dalı’mızda yıllık ortalama 4600 ayaktan hasta görülmektedir. Ortalama girişimsel işlem sayısı 4000 civarındadır.

Algoloji Bilim Dalı’na bağlı olarak 4 hemşire, 2 tıbbi sekreter 1 ameliyathane ve 2 servis görevlisi çalışmaktadır. Hemşirelerimizin hepsi cerrahi ameliyathane hemşireliği eğitimi almış olup, ayrıca biri yoğun bakım, biri kardiyoloji koroner yoğun bakım hemşireliğinde tecrübelidir.

Ülkemizde Algoloji Yeterlilik Kurulu tarafından ilk akredite olmaya layık görülen Algoloji kliniği, 16 Mart 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı olmuştur.
Değerlendirme kapsamında, Algoloji Bilim Dalı Yan Dal eğitimi, hasta kabul, hasta bakımı, eğitim, seminer, çalışma şartları ve gerek ayaktan poliklinik gerekse yatan hasta bakım şartları, ameliyathane şartları, Türk Algoloji Derneği Yeterlilik Kurulu üyelerince Türk Tabipler Birliği gözetiminde değerlendirilmiş ve bilim dalımız 5 yıl süre ile akredite olmaya hak kazanmıştır.

         Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı, üniversitemiz tarafından sağlanan bu çağdaş ve modern kaynaklarını halkımızın sağlık problemlerine daha çok fayda sağlamak ve aynı zamanda daha çok sayıda ve kaliteli bir eğitim ile algoloji uzmanları yetiştirmeye harcamayı ve sorumluluğu kabul etmektedir.

Türk Algoloji Ağrı Derneği  | 2022 © Tüm Hakları Saklıdır
by orucerem
enterusermagnifiercrossmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram