17.Ulusal Ağrı Kongremizi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılında gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Güncel ağrı tedavi ve yaklaşımlarını içeren kongremize 76 konuşmacı bilimsel katkı sundu. Kongremizde 80 sözlü bildiri sunuldu ve sözlü bildiri yarışmasında başarılı olarak ilk 3’e giren bildiri sahibi meslektaşlarımıza ödülleri takdim edildi. Derneğimizin 29 Mayıs 2022 tarihinde yeterlik kurulu yeterlik sınavında başarılı olan 29 meslektaşımıza ve yeterlik belgelerinin süresi dolup da yeniden yeterlik belgesi almaya hak kazanan 25 meslektaşımıza yeterlik belgelerini takdim ettik. Akredite olan 5 Algoloji kliniğimize de akreditasyon belgelerini takdim ettik. Oyuncu, yazar, yönetmen ve aynı zamanda meslektaşımız Ercan Kesal ile keyifli söyleşi ise kongremize renk kattı. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında her geçen gün bilimsel olarak daha ileriye gittiğimiz kongrelerde birlikte olmayı diliyoruz.

Kongremize ait fotoğraflardan oluşan galerimizi aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

Son 10 yıl bizleri, hastalarımızı, yakınlarımızı iş kazaları, doğal afetler, hastalıklar, patlamalar, felaketlerden kaynaklanan ölüm ve yaşam kalitesinin aldığı fiziksel ve ruhsal  darbeler palyatif bakım kavramına daha da ihtiyacımızın olduğu günlerden geçirmektedir. Tüm bu olumsuzluklar ne yazık ki insanların günlük yaşantısını kesintiye uğratarak fiziksel, psikososyal ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır.

Derneğimiz, kronik hastalıkları olan yaşlıların, kanser hastalarının erken ve geç dönemlerine, çocuk hastaların kronik hastalık ve kansere bağlı yakınmalarına ışık tutacak, yeni gelişmeleri paylaşacak bir sempozyumu sizlerle paylaşmayı amaç edindi.

Ülkemizde, geçerli ve güvenilir olan palyatif bakım hizmeti henüz ideal düzeyde bulunmamaktadır. Bundan dolayı, palyatif bakım bilincinin gelişmesi ve palyatif bakım hizmetinin kalitesinin artması için, bilgi düzeyinin belirlenmesi amacıyla bu tür toplantılara gereksinim vardır.

Palyatif bakım hizmeti bilindiği gibi, birinci ikinci veya üçüncü basamakta hastane, ev ortamı veya toplum temelli yaklaşım ile verilebilir. Hangi ortamlarda verilirse verilsin, birey ve ailesi merkezde olmak üzere, hekim, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, eczacı, psikolog, diyetisyen, terapist (iş, uğraş, fizik, vb.), sivil toplum kuruluşları, din görevlileri gibi ekip yaklaşımı ile verilmesi gerektiğinden tüm bu mesleklerden katılım bekliyoruz. Bizler palyatif bakım gereksinimi olan hastalarımıza bilimin desteği ile çözüm oluşturmaya çalışan palyatif bakımla ilgilenen sağlık profesyonelleri, tüm bu ihtiyaçların karşılanması için bilgi ve beceri ile donanmış sağlık personeli sağlanması, alt yapı ve gerekli malzemelerin temin edilmesi ve hizmet sunumunun toplumun ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi gerekli olduğunu düşünerek 13-14 Ekim 2023’te ılıman, güneşli İzmir günlerinde sizleri davet ediyoruz.

Palyatif Bakım Derneği Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr Meltem UYAR
Başkan

Dear Colleagues

The World Institute of Pain (WIP) was established in 1993 as a worldwide organization promoting interventional pain by bringing together the most recognized experts in pain medicine. The organization aims to facilitate consensus building through the education, training, and certification of physicians, thereby championing the judicious, safe, and efficacious performance of interventional pain techniques.

WIP organizes annual or biannual congresses since 1998, with the last one being organized in Budapest from August 24 to 27, 2022. WIP also hosts advanced pain conferences and hands-on cadaver workshops, with emphasis on interventional techniques, in Miami, Taipei, Budapest, and Istanbul.

The Fellow of Interventional Pain Practice® (FIPP ®) certification examination was established in 2001; since then, a total of around 1,400 physicians have been FIPP® certified, representing 64 countries. The Certified Interventional Pain Sonologist (CIPS) certification examination was established in 2010; a total of 193 physicians representing 31 countries have received CIPS certification to date.

Our official journal, Pain Practice, has been published since 2001, and features multidisciplinary articles on pain and analgesia that provide up-to-date research, evaluation methods, and techniques for pain management. WIP has a network comprised of sections based on regions or countries with the strongest concentration of FIPP Members. WIP has 27 sections, and each section has an elected chair who serves on the WIP council and votes on future officers via an election system.

WIP has also established registered sections since 2018 and the first registered section is Turkey, followed by the Taiwan section.

Within the networking system, WIP has the EPP “Excellence in Pain Practice” Award & Recognition Program for Pain Centers. Established in 2010, EPP currently has centers of excellence in Africa (1), Asia (5), Australia (1), Europe (8), North America (9), and South America (6) to train and educate future generations.

Dear Colleagues

The 12th World Congress of the World Institute of Pain will be organized in Antalya, Turkey, between October 28 and 30, 2023, during the 100th Anniversary of the Declaration of the Modern Turkish Republic, and 22 years after hosting the 2nd World Congress of WIP in 2001 in Istanbul, Turkey.

Antalya is one of the most famous cities in the Mediterranean Region, a city where three out of four seasons are spring. Antalya welcomes more than 25 million passengers every year, with flight connections to hundreds of international cities. A city with a history that dates back more than 5000 years, Antalya has been home to many civilizations, from the Ancient Greek to the Roman Empire and then the Ottomans. Today, Antalya is a city where you can enjoy history, sea, and sun at the same time.

It is a great pleasure and honor for us to invite you all to the 12th World Congress of the World Institute of Pain in Antalya, Turkey, between October 28 and 30, 2023.

Davet Mektubu

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Nöroloji Derneği bünyesinde yer alan Başağrısı Çalışma Grubu tarafından organize edilen 19. Başağrısı Kış Okulu (BAKO), 17-19 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Nörolojide sürekli mesleki eğitim sürecinde BAKO, hedefleri net ve değişmez bir paydaş olarak önemli bir rol oynamaktadır. BAKO'nun bilimsel programı, çalışma grubumuzun özverili katkıları ile güncellenerek hazırlanmakta; yaklaşık 200 katılımcı ve 50 eğitimci ile gerçekleştirilmektedir. BAKO, pandeminin en zorlu döneminde çevrimiçi olarak düzenlenmiş, pandemi sonrasındaki belirsizlik sürecinde ise birkaç ay ertelemeli olarak kapılarını meslektaşlarına tekrardan açmıştır.

BAKO kapsamında iki buçuk gün boyunca, başağrıları, konunun uzmanları tarafından güncel gelişmeler doğrultusunda anlatılmakta ve katılımcılar arasında etkin bir biçimde tartışılmaktadır. Aynı şekilde, tüm oturumlarda interaktif eğitime öncelik verilmektedir. Ayrıca, “uzmanına danış”, “tedavi gecesi” ve “pratik uygulamalı başağrılarına girişimsel tedavi yaklaşımları” oturumlarında meslektaşlarımızın pratik hayatlarına yönelik olgular tartışılmakta, uygulamalar gözden geçirilmekte ve yaşanan sorunların dile getirilmesine imkân sağlanmaktadır. Ayrıca poster/sözel bildiri sunumları genç nörologlar tarafından yoğun ilgi görmektedir.

BAKO, bu yıl ilk defa, alanlarındaki yetkinlikleriyle tanınan 3 yabancı konuşmacıyı misafir edecektir. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, en iyi üç sözel bildiri sunumuna ödül verilecektir.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILININ COŞKUSU İLE” gerçekleşecek olan 19. Başağrısı Kış Okulu'nda sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Türk Nöroloji Derneği Başağrısı Çalışma Grubu Moderatörü
Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı

Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği'nin düzenlemiş olduğu Diyabetik Periferik Nöropatide Nöromodülasyon konulu online toplantı 17 Ocak saat 19:00'da zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Konuşmacı: Prof.Clistophe Perruchoud / La Tour Hospital Geneva Switzerland

2.Genç Algologlar Kongresini 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başıbüyük Kampüsünde gerçekleştidik.  Destekleri için Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof Dr Ümit Süleyman Şehirli’ye ve Başhekim’i Prof Dr Osman Hakan Gündüz’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Başta varlığı ile bizi onurlandıran derneğimiz kurucu başkanı ve onursal başkanı Prof Dr Serdar Erdine ve genç algologlar kongresinin fikir babası ve eski dernek başkanı Prof. Dr Süleyman Özyalçın olmak üzere değerli bilgi birikimleri ile mentorlük görevini üstlenmiş tüm hocalarımızın destek ve katkıları verimli bir kongre gerçekleştirdik.

Kongremize  158 katıldı ve 55 genç algolog meslektaşımız  bilimsel programda görev alarak  birbirinden başarılı sunumlar yaptılar. Ayrıca 30 sözlü bildiri sunuldu.

Genç meslektaşlarımızının başarılarının devamını diliyoruz.

Türk Algoloji (Ağrı) Derneği Yönetim Kurulu

Değerli Üyelerimiz

2022 Yılı içerisinde gerçekleştireceğimiz bilgilendirici online eğitim programımızın ilkbahar yaz dönemi takvimini aşağıda bulabilirsiniz. 3 Mart tarihinde başlayıp, 9 Haziran tarihine kadar devam edecek toplam 12 oturumun tüm katılımcılar için verimli geçmesini umuyoruz.

Türk Algoloji Ağrı Derneği

Tarih -Saat

Konu

Moderatör

Konuşmacı

Link

03.03.2022

Radyasyon Güvenliği

Prof.Dr. Hayri Özbek

Prof.Dr.Sema Tuncer Uzun

10.03.2022

Nöropatik Ağrı, Risk Faktörleri,, Epidemiyoloji, Ağrı Değerlendirmesi

Prof.Dr. Nalan Çelebi
Prof.Dr. Işın Çevik Ünal

Uz.Dr.Ayşegül Akyüz

17.03.2022

Bel Ağrısında MR Görüntüleme Ne Zaman Yapılmalı? Artılar, Eksiler ve MR Yorumlama

Prof.Dr.Süleyman Özyalçın

Prof.Dr.Hakan Gündüz

24.03.2022

PRP, CGF, Ozon ve Kronik Ağrı

Prof.Dr.Fuat Güldoğuş

Dr.Öğr.Üy.Mustafa Kurçaloğlu

31.03.2022

Kansere Bağlı Ağrı Tedavisinde Prensipler, İnvaziv Ağrı Tedavisi

Prof.Dr.Gülen Güler

Uzm.Dr.Aysel Gezer

Uzm.Dr.H.Aybüke Ünal Artık

07.04.2022

Geriatrik Ağrı, Geriatrik Sendromlar ve Ağrı

Prof.Dr.Avni Babacan

Prof.Dr.Meltem Uyar

14.04.2022

Çocuklarda Ağrı ve Tedavi Yaklaşımları

Prof.Dr.Şebnem Rumeli

Uz.Dr.Mesut Bakır

21.04.2022

Krc ve Böbrek Hastalıklarında, Dializ Hastalarında Kronik Ağrı Tedavisi

Prof.Dr.Pakize Kırdemir

Uz.Dr.Miraç Alasu

28.04.2022

Kronik Ağrıda Ketamin ve IV Lidokain Kullanımı

Prof.Dr.Ruhiye Reisli

Uz.Dr.Mustafa Özdemir

12.05.2022

Eklem ve Yumuşak Doku Enjeksiyonu (USG)

Prof.Dr.Enver Özgencil

Uz.Dr.Derya Güner

26.05.2022

Orofasial Ağrılar

Prof.Dr.Şaziye Şahin

Prof.Dr.Yavuz Akçaboy

02.06.2022

Nosiplastik Ağrı

Prof.Dr.Suna Akın Takmaz

Uz.Dr.Yılmaz Karaduman

09.06.2022

Myofasial Ağrı Sendromu ve Tetik Nokta Enjeksiyonu

Prof.Dr.Osman Nuri Aydın

Uz.Dr.Yusufcan Ekin

09.06.2022

Yaz Tatili

Eylül ayında seminerlerimizde tekrar buluşmak dileğiyle.

Değerli üyelerimiz,

Türk Algoloji – Ağrı Derneği olarak pandemi sürecinde kongrelerimizi ve tüm diğer bilimsel etkinliklerimizi on-line olarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Bu süre içerisinde endüstri ile yaptığımız görüşmelerde, pandemi sürecinde hekim ziyareti yapamamaları sebebiyle, kongrelere davet ettikleri hekimlerden ıslak imzalı hiçbir evrak alamadıklarını ve bu sebeple kongre başvurularında sorun yaşadıklarını dile getirdiler.

Bu konu ile alakalı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan görüşmeler sonucunda, firmaların hekimlerden alması gereken ıslak imzalı evrakların yerine e-imzalı evraklar ile yapacakları başvuruların da kabul edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.

Genellikle reçeteler ve kurum içi yazışmalar için kullanılan hekim e-imzaları bu tarz belgelerde de güvenle kullanılabilir. Dolayısıyla, e-imzası olmayan üyelerimizin de e-imzalarını temin ederek on-line kongre katılımları için firmaların talep ettiği evraklarda kullanmalarını rica ederiz.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun kongre başvurularında imzası (ıslak veya e-imza) olmayan hekimlerin kongre katılımlarını kabul etmeyeceğini de hatırlatmak isteriz.

Türk Algoloji – Ağrı Derneği

Tarih -Saat

Konu

Moderatör

Konuşmacı

Link

04.12.2020 @ 12:30

Kronik ağrıda yolaklar, mekanizmalar

Prof.Dr. Meltem Uyar

Uzm. Dr. İdris Köken

11.12.2020 @ 12:30

Kanser ağrısında medikal tedavi - yenilikler / yeni yaklaşımlar

Prof.Dr. Ruhiye Reisli

Prof.Dr.Mahmut Durmuş

18.12.2020 @ 12:30

Kanser ağrılarında nöroaksiyel kateter(ne zaman, nereye, hangisi, ilaç seçimive uygulama)

Prof.Dr.Bilge Karslı

Dr.Gözde Dağıstan

25.12.2020 @ 12:30

Girişimsel Ağrı Tedavisinde Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri-Fluroskopi, Komputerize Tomografi, USG avantaj dezavantajları, Ne zaman, Hangi görüntüleme, Güvenlik?

Prof.Dr.Can Eyigör

Uzm.Dr.Derya Güner

08.01.2021 @ 12:30

Girişimsel Ağrı Tedavisinde kullanılan Farmakolojik ajanlar. LA, Kortikosteroidler, Botilinum Toksinleri

Prof.Dr.Enver Özgencil

Uzm.Dr.Derya Bayram

Uzm.Dr.Dost Ali Aliyev

15.01.2021 @ 12:30

Girişimsel işlemlerde sedasyon ve analjezi

Prof.Dr.İbrahim Aşık

Prof.Dr.Pakize Kırdemir

22.01.2021 @ 12:30

RF mekanizma ve endikasyonlar

Prof.Dr.Sacit Güleç

Uzm.Dr.Fırat Akbaş

29.01.2021 @ 12:30

Kronik ağrıda NSAİ ve parasetamol

Prof.Dr.Meltem Uyar

Uzm.Dr.Hüsnü Yılmaz

05.02.2021 @ 12:30

Bağımlılık ve sık kullandığımız ilaçlar

Prof.Dr.Avni Babacan

Prof.Dr.Didem Akçalı

12.02.2021 @ 12:30

Kanser dışı kronik ağrıda opioidlerin yeri

Prof.Dr.Hayri Özbek

Uzm.Dr.Çağatay Küçükbingöz

19.02.2021 @ 12:30

Kronik ağrı ve davranışçı bilişsel terapi

Prof.Dr.Sacit Güleç

Prof.Dr.Levent Ertuğrul İnan

26.02.2021 @ 12:30

Baş- boyun bölgesinde nadir görülen ağrı sendromları

Prof.Dr.Mehmet Ali Taşkaynatan

Uzm.Dr.Serhat Bilim

05.03.2021 @ 12:30

Lumbosakral bölgede nadir görülen ağrı sendromları

Doç.Dr.Suna Akın Takmaz

Uzm.Dr.Arzu Muz

19.03.2021 @ 12:30

Priformis tanı/ayırıcı tanı/tedavi

Prof.Dr.Kenan Akgün

Dr.Seher İlhan

26.03.2021 @ 12:30

Periferik nöropati ve tedavi seçenekleri

Prof.Dr.Sema Tuncer

Uzm.Dr.Ayşe Seda Eren

02.04.2021 @ 12:30

Girişimsel işlem sonrası hasta takibi (Rehabilitasyon, egzersiz programları planlanması)

Prof.Dr.Fuat Güldoğuş

Dr.Bora Uzuner

07.05.2021 @ 12:30

İntraartikuler enjeksiyonlar

Prof.Dr.Taylan Akkaya

Uzm.Dr.Damla Yürük

21.05.2021 @ 12:30

Sempatik Bloklar

Prof.Dr.Sacit Güleç

Prof.Dr.Ayda Türköz

Sayın meslektaşım;

Tüm alanlarda olduğu gibi, pandemi nedeni ile klinik uygulamalarımız, hasta takip ve tedavi programlarımızın etkilendiği bu dönemde, kısa bir eğitim süresi olan Algoloji eğitimlerinde de aksamalar yaşanmaktadır. Bu bakımdan, bu süreçte, hem algoloji eğitimi alan genç meslektaşlarımızın eğitimine destek, hem de iletişimimizin sağlanması/artması amacı ile online algoloji eğitim seminerleri gerçekleştirmeyi planladık.

Eğitimlerinin farklı düzeylerinde olan yan dal asistanlarımızı göz önünde bulundurarak hazırladığımız eğitim seminerleri ve bu seminerleri bizlere sunacak olan hocalarımız, yan dal uzman ve asistanlarımızın listesi aşağıda sunulmuştur. Eğitim seminerlerimizin verimliği için vereceğiniz desteklere şimdiden teşekkür ederiz. Saygılarımla

Türk Algoloji-Ağrı Derneği Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Mehmet Sacit Güleç

Türk Algoloji-Ağrı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Not: Seminerler Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşmekte olup izlemek isteyenler için seminerlere giriş bilgileri aşağıdadır.

Zoom Meeting ID: 873 9103 0857
Password : 19051919

Covid-19-Pandemisinde-Kronik-Ağrı-Tedavisi-Yönetimi3908İndir

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından hazırlanan COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) REHBERİ Bilim Kurulu Çalışması pdf dökümanı olarak ekli dosyadadır.

İndirmek/Okumak için tıklayın...

COVID-19 ile mücadele edilen bugünlerde ASRA/ESRA kronik ağrı pratiği için  27 mart tarihinde güncellenen bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuza göre bazı spesifik kısmi acil uygulamalar dışında hiçbir elektif ağrı girişimi uygulanmamalıdır. Ülkemizde çoğu ağrı kliniğinde uygulandığı gibi telefon ile hasta değerlendirilmelerinin uygun olacağı, gerekli durumlarda hastaların hastaneye başvurması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıntılar için aşağıda bağlantı adresi verilen "ASRA/ESRA Guidance for Chronic Pain Practice March 27, 2020"  başvurabilirsiniz.

Tüm bu ve diğer kılavuzlar öneri şeklinde olup medikal-girişimsel tedaviler her zamanki gibi olgu bazında değerlendirilmeli, yarar/zarar ilişkisi göz önünde bulundurulmalıdır.

Sağlık Bakanlığı 25 Mart COVID -19 rehberimiz ve diğer bazı rehberleri aşağıdaki bağlantı adreslerinde bulabilirsiniz.

https://www.asra.com/page/2903/recommendations-on-chronic-pain-practice-during-the-covid-19-pandemic

https://www.covidprotocols.org

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/algoritmalar

Güncel Yayınlar

Cannabidiol as prophylaxis for SARS-CoV-2 and COVID-19? Unfounded claims versus potential risks of medications during the pandemic

Associations between immune suppressive and stimulating drugs and novel COVID-19 a-systematic review of current evidence ecancer

Caring for patients with pain during the COVID-19 pandemic: consensus recommendations from an international expert panel

9EMA advice on the use of NSAIDs for Covid-19

Acute use of non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) for people with or at risk of COVID-19

The role and response of palliative care and hospice services in epidemics and pandemics: a rapid review to inform practice during the COVID-19 pandemic

Safety of Ibuprofen in Patients With COVID-19 Causal or Confounded?

Characteristics, symptom management and outcomes of 101 patients with COVID-19 referred for hospital palliative care

Pain Management Best Practices from Multispecialty Organizations during the COVID-19 Pandemic and Public Health Crises

Headache medication and the COVID-19 pandemic

Türk Algoloji Ağrı Derneği  | 2022 © Tüm Hakları Saklıdır
by orucerem
enterusermagnifiercrossmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram