Linkler

FAYDALI LİNKLER


– Türk Anesteziyoloji Reanimasyon Derneği 
– Anestezi Reanimasyon Uzmanları Derneği
– Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği
– Pediatrik Anestezi Derneği 
– World Institue Of Pain – Türkiye Şubesi
– Çukurova Üniv.Tıp Fak.Anesteziyoloji ABD
– Türk Tabipleri Birliği 
– İstanbul Tabip Odası 
– Ankara Tabip Odası 
– T.C.Sağlık Bakanlığı 
– Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 
Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği
Rejyonal Anestezi Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türk Nöroloji Derneği

ULUSLARARASI ALGOLOJİ SİTELERİ


Topluluklar :

– World Institute of Pain
– International Association for the Study of Pain 
– European Federation of IASP Chapters
– Chronic Pain Foundation 
– American Academy of Pain Management 
– American Chronic Pain Association 
– American Pain Society 
– American Pain Foundation 
– American Academy of Pain Medicine
– American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine 
– Last Acts 
– Texas Pain Society 
– European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy 
– WHO Pain and Palliative Care Communications Programme
– Backpain Europe 
– National Pain Foundation

Ağrı Merkezleri :

– Institute for the study and treatment of Pain 
– Ohio Cancer Pain Initiative

– Beth Israel Medical Center 

Özel Kuruluşlar :

– Mayo Clinic 
– Roxane Laboratories 

Genel Bilgi Siteleri :

– World Information on Pain 
– Pain Relief Center 
– Advanced Pain Care