Çocuklarda Akut lenfoblastik lösemi (ALL) en yaygın görülen tiptir. Hastalığın akut fazında pediatrik kanser hastalarının yaşam kalitesi bozulmaktadır. Günümüzde, kanser hastası çocuklarda Yaşam Kalitesi (QoL) ölçümü, çocukların ve ailelerin refahının sağlanması için önemli bir değerlendirmedir. Farklı yaşam kalitesi boyutlarını değerlendirerek ve farklı tedavi aşamalarında, çocukların ve ailelerin beklentilerinin saptanması lösemili çocukların ve ailelerinin endişelerini gidererek yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Yaş, cinsiyet, tanı ve tedavi şekli ne olursa olsun yaşam kalitesinin tüm yönleri tanıdan hemen sonra etkilenmektedir. Çocuklarda ve adolesanlarda, azalmış organ fonksiyonu, zayıf psikolojik durum, özellikle anksiyete ve depresyon şikayetiyle, kanser tanısından sonraki ilk 3 ila 6 ay içinde şikayetler artar ve yaşam kalitesi bozulur. Pediatrik kanser hastalarında QoL bozulmasının temel nedenleri; ağrılı klinik müdahaleler, cerrahi, yoğun kemoterapi ve hastaneye yatıştır.

Kanserli çocukların yaşam kalitesinin fiziksel, duygusal ve sosyal boyutları, çocukların yaşına, cinsiyetine, tanılarına ve tedavi tipine göre farklılaşmaktadır. Kız çocuklarında erkeklere göre daha düşük bir yaşam kalitesi gözlenmiştir.

Tanıdan hemen sonraki dönemde ve tedavinin ilk aylarında lösemili çocuklarda yaşam kalitesi (QoL) bozulur. Bu kısmen tedavi sırasında uygulanan yüksek agresif kemoterapi protokollerinin yanı sıra, komplikasyonlarına da bağlanmaktadır. İlginç bir şekilde, lösemi tanısından sonraki ilk yıl boyunca gözlemlenen QoL’larında gözle görülür bir değişiklik vardır. Aksine, beyin tümörlerinden muzdarip çocuklarda, kemoterapi çok agresif olmadığından, QoL, tanıdan sonraki ilk dönem ve tedavinin ilk yılı boyunca önemli ölçüde etkilenmez. Bununla birlikte lösemili çocuklar, azalmış fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal işlev nedeniyle tedavinin ilk yılından sonra daha düşük QoL ifade ederler. Çocukların ve ergenlerin bilişsel ve sosyal işlevlerinde, özellikle tanı sonrası ve tedavi sırasındaki anne-baba desteği, çocuk ve ergenler için iyi bir yaşam kalitesi ile ilişkili bulunmuştur,

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here