Sayın Üyemiz,

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Dairesi ile Türk Algoloji Derneği tarafından Algoloji Uzmanlık dalı uzman ihtiyacı ve istihdamı planlaması çalışması yürütülmektedir. Bu kapsamda Derneğimiz tarafından çalışma yapılarak rapor hazırlanması ve Algoloji Uzmanlarının istihdamında en iyi verimin alınabileceği çalışma yer ve şartlarının sağlanabilmesi için güncel bilgilerinizi edinmek ve kullanmak istiyoruz.

Kişisel / Meslek bilgilerinizi bu çalışma amacı ile kullanılmasına açık “onay vermeniz”i istiyoruz. Bu bilgilerin içeriğini yazımızın sonunda yer verdiğimiz not bölümündeki Doktor Bilgi Bankası Formu oluşturmaktadır.

Bununla birlikte vatandaşlar tarafından başvurmayı düşündüğü hekimin algoloji uzmanı olup olmadığını öğrenmek adına derneğimize sık sık başvurular yapılmaktadır.

Ayrıca uzmanlık unvanımıza sahip olmadığı halde bu branşta yetkili olduğu şeklinde açıklamalar yapan hekimler de ilgilileri yanlış yönlendirebilmektedir. Tüm bunların önüne geçilebilmesi, gerçek bilginin alenileşebilmesi için hazırlanacak raporda kullanmak için istediğimiz kişisel/mesleki bilgilerinizin  tanıtım kurallarına uygun ve yukarıdaki amaçlarla sınırlı biçimde Dernek tarafından yayınlanmasının uygun olacağını düşündük.

Özetle sizden istihdam planlamasına ilişkin hazırlayacağımız rapor ve uzmanlık unvanına sahip meslektaşlarımızın sıralı listesini yayımlayabimek için kişisel bilgilerinizin rıza ve onayını istemekteyiz.

Hazırlayacağımız rapor için Kişisel / Meslek bilgilerinizi edinmek ve kullanmak için “onay vermeniz” durumunda ve “onayınızın kapsamında”bu bilgileri web sayfamız ve sosyal medya kanallarında da paylaşacağız. Onay kapsamı olarak hangi bilgilerinizin paylaşımını uygun bulduğunuzu da açık şekilde ifade etmenizi istiyoruz (örneğin: çalıştığı kurum ya da iş adresi dışında, kişisel mail adresi gibi).

Bunun için ekteki “kişisel veri paylaşımı onam” formu ile birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası Eğitim ve Uzmanlık Bilgileri Formu çıktısının derneğimiz adresine gönderilmesi yeterlidir.

Bilginize saygı ile.

Türk Algoloji Derneği

KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI ONAM FORMU

Not: Doktor Bilgi Bankası formu https://ckysweb.saglik.gov.tr/drbilgi/ adresinden kişisel verileriniz ile elde edilinebilir.

Her türlü soru ve görüşünüz için info@algoloji.org.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here