T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türk Algoloji – Ağrı Derneği Algoloji Uzmanlık alanı sorunlarını görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Özyalçın, İkinci Başkan Prof. Dr. Sema Tuncer Uzun ve Genel Sekreter Prof. Dr. G. Enver Özgencil katıldı. Toplantı gündeminin esasını, algoloji uzmanlık çalıştayı belirledi ve çalıştay sonrası gelişmeler de ek olarak görüşme gündemine alındı. Görüşmenin gündemi esas olarak beş ana başlıkta toplandı

  1. Algoloji – Ağrı Tedavi Uzmanı isminin toplumu, hastaları yanlış bilgilendirme ve yönlendirme amacı ile bu uzmanlık alanı dışındaki kullanımlarına karşı algoloji uzmanlarının hassasiyeti ve bu konuda derneğin verdiği hukuksal mücadele
  2. Algolojide girişimsel işlemlerde geri ödemelerde yaşanan problemler, hizmet ve paket fiyatlarındaki düşüklük, SUT’de son alınan azalım kararı ve bunun getirdiği problemler, bu konu ile ilgili hukuksal süreç,
  3. Algoloji uzmanlık alanı eğitim kadro ve uzman istihdamı ve istihdamda mesleğin verimli icraatını etkileyen çalışma şartları
  4. Algoloji uzmanlarının uzmanlık alanı ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanma endikasyonu olan bazı ilaçların reçetelendirmesinde karşılaştıkları sistemden kaynaklanan yetkisizlik kısıtlamaları (örn: migren ve nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan farmakolojk ajanlar,
  5. Algoloji hasta değerlendirme ve fizik muayenesinde kullanılan rutin test ve muayene yöntemlerinin, aynı test ve muayene yöntemlerini kullanan başka branşlarda olmasına rağmen performans puan sisteminde karşılığının olmamasından kaynaklanan sorunlar.

Bu gündem ana başlıkları altında gerçekleştirilen görüşme oldukça verimli geçti. Sorunların temeli ve çözümü konusunda ortak bir görüş oluşurken, bu konular ve diğer sorunlar ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.

Değerli üye ve meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunarız.

Türk Algoloji-Ağrı Derneği

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here