Yargıdan yetkisiz hekimlere durdurma kararı

İstanbul’da bir özel hastanede anesteziyoloji ve reanimasyon uzman hekiminin ağrı merkezi açarak algoloji yandal uzmanlık dalında hizmet vermeye başlaması üzere Türk Algoloji Derneği olarak bu işlemin ve dayanağı olan Sağlık Bakanlığı yazısının iptali için dava açılmıştır.

Yürütmeyi durdurma istemimizi görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12.İdari Dava Dairesi, bu işlemleri hukuka aykırı bularak, yürütmesini durdurmuştur.

Mahkeme kararının gerekçesinde; yan dal uzmanlık branşları ile özelleşmiş bilgi ve beceriyi gerektiren kompleks sağlık sorunlarına sağlık hizmetinin verildiği belirtilmiş, algoloji yandal branşı tanımlanarak, mevzuat hükümlerine yer verilmiştir. Mahkeme kararının devamında; idarenin tesis ettikleri işlemlerin bir sebebe veya gerekçeye dayalı olmasının hukukun genel ilkelerinden olduğu, idarenin takdir hakkını serbestçe kullanabilecek bir keyfiyete sahip olmadığı, tıp gibi insan hayatında doğrudan etkisi olan bir alanda sağlık hizmeti sunacak kişilerin eğitim ve sınav sürelerinin yok sayılmasında kamu yararının bulunmadığı ve de bu işlemlerle sağlık hizmetinden yararlananların mağduriyetine sebep verileceği ifade edilmiştir.

Bu kararla, Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ağrı tedavi merkezlerinde veya Üniversitelerin Ağrı (Algoloji) Bilim Dalında en az 6 süreyle çalıştığını belgeleyen anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarına görev yaptıkları hastanelerde ağrı merkezi açarak algoloji uzmanlık dalında hizmet verebilmeye başlamasının hukuken dayanağının olmadığı ortaya çıkmıştır.

Derneğimiz, bu sürecin takipçisi olacak, algoloji yandal uzmanlık branşı ile bu daldaki hekimlerin haklarını korumak ve toplum sağlığını geliştirmek amacıyla girişimlerde bulunmaya devam edecektir.

Saygılarımızla.

TÜRK ALGOLOJİ DERNEĞİ

En Son Haberler

Başkan'ın Mesajı

Değerli Meslektaşlarımız; 11 Şubat 2024 tarihinde Türk Algoloji-Ağrı Derneği olağan…
22.02.2024

Olağan Genel Kurul Yapıldı

Derneğimizin seçimli olağan genel kurulu 11 Şubat 2024 tarihinde yapıldı.…
13.02.2024

Kurslar ve Yeterlik Sınavı Ardından

Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki algoloji eğitim kliniklerinden ve Ankara Üniversitesi Anatomi…
18.12.2023

5.Dakat Toplantısı

DOĞU AKDENİZ AĞRI TOPLULUĞU (DAKAT) - 'Olgu Tartışmaları' konulu toplantılarının 5.si 15…
30.11.2023

Kanser Ağrısı : Kitap

Editörlüğünü Prof.Dr. Mehmet Sacit Güleç, Prof.Dr. Gül Köknel Talu ve…
14.10.2023
Türk Algoloji Ağrı Derneği  | 2022 © Tüm Hakları Saklıdır
by orucerem
enterusermagnifiercrossmenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram