ALGOLOJİ YETERLİK KURULU ÜYELERİ

Yürütme Kurulu Başkanı : Prof. Dr. N.Süleyman ÖZYALÇIN
Yürütme Kurulu Sekreteri : Prof. Dr. Yunus Gürkan TÜRKER
Yürütme Kurulu Dernek Temsilcisi : Doç. Dr. Tülay ŞAHİN
Yürütme Kurulu Üyesi : Prof. Dr. Osman Nuri AYDIN
Yürütme Kurulu Üyesi : Prof. Dr. Sema Tuncer UZUN
Yürütme Kurulu Üyesi : Prof. Dr. Pakize KIRDEMİR
Yürütme Kurulu Üyesi : Prof. Dr. Mert AKBAŞ  
Yedek Üye : Prof. Dr. Hakan GÜNDÜZ
Yedek Üye : Prof. Dr. Hayri Tevfik ÖZBEK
Yedek Üye : Prof. Dr. Nurten İNAN

Eğitimi Geliştirme Kurulu

Eğitimi Geliştirme Kurulu Başkanı : Prof. Dr. Fuat GÜLDOĞUŞ
Eğitimi Geliştirme Kurulu Sekreteri : Prof. Dr. Suna Akın TAKMAZ
Dernek Yönetim Kurulu Temsilcisi : Prof. Dr. Ruhiye REİSLİ
Yürütme Kurulu Temsilcisi : Prof. Dr. Mert AKBAŞ
Eğitimi Geliştirme Kurulu üyesi : Prof. Dr. Erdem Nail DUMAN
Eğitimi Geliştirme Kurulu üyesi : Prof. Dr. Şebnem RUMELİ
Eğitimi Geliştirme Kurulu üyesi : Prof. Dr. Didem AKÇALI

Akreditasyon Komisyonu

Akreditasyon Komisyonu Başkanı : Prof. Dr. Pakize KIRDEMİR
Akreditasyon Komisyonu Sekreteri : Dr. Ögt. Üyesi Bora UZUNER
Akreditasyon Komisyonu üyesi : Prof. Dr. Osman Nuri AYDIN
Akreditasyon Komisyonu üyesi : Prof. Dr. Şebnem RUMELİ
Akreditasyon Komisyonu üyesi : Prof. Dr. Bilge KARSLI
Akreditasyon Komisyonu üyesi : Prof. Dr. Nurten İNAN
Akreditasyon Komisyonu üyesi : Doç Dr. Suna Akın TAKMAZ

Yeterlik Sınav Kurulu

Yeterlik Sınav Kurulu Başkanı : Prof. Dr. Taylan AKKAYA
Yeterlik Sınav Kurulu Sekreteri : Dr. Ogr. Üyesi Halil ÇETİNGÖK
Yeterlik Sınav Kurulu Üyesi : Prof. Dr. Osman Nuri AYDIN
Yeterlik Sınav Kurulu Üyesi : Prof. Dr. Sema Tuncer UZUN
Yeterlik Sınav Kurulu Üyesi : Prof. Dr. Şebnem RUMELİ
Yeterlik Sınav   Kurulu Üyesi : Prof. Dr. Ruhiye REİSLİ
Yeterlik Sınav   Kurulu Üyesi : Uz. Dr. İlteriş Ahmet ŞENTÜRK