Yönetim Kurulu

Başkan

:

Prof. Dr. Mehmet Sacit Güleç

Başkan Yardımcısı

:

Prof. Dr. Meltem UYAR

Genel Sekreter

:

Prof. Dr. Güngör Enver ÖZGENCİL

Sayman

:

Prof. Dr. İbrahim AŞIK

Üye

:

Prof. Dr. Ruhiye REİSLİ

Üye

:

Prof. Dr. Gül Köknel TALU

Üye

:

Prof. Dr. Mehmet Ali TAŞKAYNATAN

Yedek Üyeler

Yedek Üye

:

Prof. Dr. Levent Ertuğrul İNAN

Yedek Üye

:

Doç. Dr. Suna Akın TAKMAZ

Yedek Üye

:

Prof. Dr. Osman Nuri AYDIN

Yedek Üye

:

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KURÇALOĞLU

Yedek Üye

:

Prof. Dr. Erdem Nail DUMAN

Yedek Üye

:

Uz. Dr. Ayşegül BİLEN

Yedek Üye

:

Prof. Dr. Haktan KARAMAN