Yönetim Kurulu

Başkan

:

Prof. Dr. Hayri Tevfik ÖZBEK

Başkan Yardımcısı

:

Prof. Dr. Ömer Taylan AKKAYA

Genel Sekreter

:

Uzm. Dr. Ayşegül BİLEN

Sayman

:

Dr. Öğr. Üyesi Sinan PEKTAŞ

Üye

:

Prof. Dr. Ruhiye REİSLİ

Üye

:

Prof. Dr. Osman Hakan GÜNDÜZ

Üye

:

Öğr. Gör. Dr. Gözde DAĞISTAN

Yedek Üyeler

Yedek Üye

:

Prof. Dr. Levent Ertuğrul İNAN

Yedek Üye

:

Uzm. Dr. Fuat ULUTATAR

Yedek Üye

:

Dr. Öğr. Üyesi Edip GÖNÜLLÜ

Yedek Üye

:

Uzm. Dr. İrem ÖZDEMİR

Yedek Üye

:

Uzm. Dr. Serdar KOKAR

Yedek Üye

:

Uz. Dr. Arzu MUZ

Yedek Üye

:

Prof. Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU