TÜRK ALGOLOJİ AĞRI DERNEĞİ

Sizleri 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceğimiz 2. Genç Algologlar Kongresi’ne davet etmekten mutluluk duyarız.

Yüz yüze yapmayı planladığımız kongremizde genç meslektaşlarımız ile pandemi sonrası özlenen sıcak, samimi ve aynı zamanda bilimsel bir ortamda interaktif bir program hazırladık. Beş ana oturum şeklinde gerçekleşecek programda; Baş Ağrısı, Kas İskelet Sistemi Ağrıları, Kanser Ağrısı, Nöropatik Ağrı ve Nöromodülasyon ana başlıkları altında bilimsel paylaşımlar yapılacaktır.

Amacımız genç meslektaşlarımızı fikri anlamda geliştirmek, onlara bilimsel alanda destek olmak, iletişim ve dayanışma içerisinde olmalarını sağlamaktır.

Kongremizde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız destekleriniz için teşekkür ederiz.

Ağrı derneği yönetim kurulu adına

Prof Dr. Hayri Özbek
Ağrı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Türk Nöroloji Derneği, Algoloji Çalışma Grubu'nun düzenlediği Online toplantılar serisi 9 Haziran ve 6 Eylül 2022 tarihlerinde iki oturumda gerçekleşecek.
TND-Dijital Nöroloji Toplantıları başlığı ile düzenlenen serinin 9 Haziran 2022 tarihinde düzenlenecek ilk oturumunda Konu Palyatif Bakım İnme Hastalarında Ağrı Yönetimi olacak.

6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenecek ikinci oturumun konusu ise Palyatif Bakım MS Hastalarında Ağrı Yönetimi.

Şiddet Sağlığı Öldürüyor! Kısıtlı Yasal Düzenlemelerle Değil, Şiddeti Oluşturan Nedenlere Karşı Birlikte Hareket Ederek Sağlıkta Şiddetle Mücadele Edebiliriz!

Türkiye`de sağlık ortamında şiddet; sistematik olarak uygulanan, hasta ve yakınlarının sisteme dönük öfkesini sağlık çalışanından çıkardığı bir soruna dönüştü. Her gün sözlü şiddete maruz kalma oranlarının %85’in üzerinde olduğu hizmet sunum koşulları, hekim ve hasta arasında kurulması zorunlu olan ilişkiyi her geçen gün daha fazla bozuyor. Şiddet; hekimlerin mesleki doyumlarını yok ediyor, meslekten ya da ülkeden ayrılmalara yol açıyor. Şiddet nedeniyle sağlık işgücünün hizmetten çekilmesi giderek uzayan randevu sürelerine ve hastaların hizmete ulaşmasını engellemeye başladı. Bu sorunun giderek derinleşeceğini artık sağlık politikalarını oluşturanlar bile görüyor; ancak sorunun nedenleri irdelendiğinde görüyoruz ki çözüm olarak hazırlanan kısıtlı yasal düzenlemeler ne yazık ki şiddeti azaltmaya yetmeyecektir.

Sağlık ortamında şiddet, hem hekimlere hem de topluma zarar veriyor. Oysa hekim ve hastası aynı amaç için bir araya gelir: Hekim hastasını iyileştirmek ister, hasta hekimden şifa bekler. Amaç ortaktır. Hastalarımız bizim düşmanımız değildir. Sağlıkta şiddetin nedeni Sağlıkta Dönüşüm Programı ile “5 dakikaya sıkıştırılan hasta randevuları”dır. Sağlıkta şiddetin nedeni “hastaya müşteri gözüyle bakılmasını dayatan sistem”dir. Sağlıkta şiddetin nedeni “ne kadar çok hasta, o kadar çok para” anlayışıdır. Sağlıkta şiddetin nedeni “hekimi ucuz işgücü girdisi olarak gören” anlayıştır.

Hastalarının ve toplumun iyiliğini öncelemeye yemin etmiş hekimler olarak:

- Muayene randevularının her hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlenmesini,

- Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini,

- Acil servislerde sadece acil hastalara bakılacak bir sağlık hizmeti planlaması yapılmasını,

- Sağlık kurumlarındaki çalışma ortamı ve koşullarının, sağlıkta şiddeti önleyecek biçimde yeniden düzenlenmesini,

- Hastayı müşteri, sağlık hizmetini “kâr getiren işlem” olarak gören anlayışın derhal terk edilmesini ve sağlığın temel bir insan hakkı olarak sunulmasını,

- Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitiminde kontenjanları artırarak niteliği düşürecek, var olan sorunları daha da büyütecek, toplumun sağlık hakkına erişimini engelleyen popülist uygulamalardan hızla geri dönülmesini talep ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği ve tıpta uzmanlık dernekleri olarak “Sağlıkta şiddet varsa, biz yokuz!” diyoruz. 6331 sayılı yasa uyarınca çalışanların iş güvenliği ile ilgili her türlü önlemin alınmasının işverenin sorumluluğunda olduğunu hatırlatıyoruz. Sağlık çalışanlarının çalışma ortamını şiddetten arındırmak işverenin sorumluluğudur. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda yasal süreçleri işleteceğimizi hatırlatıyoruz.

“Şiddet ortamında sağlık hizmeti olmaz.” Sağlık, “alınır – satılır” bir market ürünü değildir, bir insan hakkıdır ve şiddetle sağlığa ulaşılamaz!

Şiddeti durduralım!

 

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Değerli Üyelerimiz

2022 Yılı içerisinde gerçekleştireceğimiz bilgilendirici online eğitim programımızın ilkbahar yaz dönemi takvimini aşağıda bulabilirsiniz. 3 Mart tarihinde başlayıp, 9 Haziran tarihine kadar devam edecek toplam 12 oturumun tüm katılımcılar için verimli geçmesini umuyoruz.

Türk Algoloji Ağrı Derneği

Tarih -Saat

Konu

Moderatör

Konuşmacı

Link

03.03.2022

Radyasyon Güvenliği

Prof.Dr. Hayri Özbek

Prof.Dr.Sema Tuncer Uzun

10.03.2022

Nöropatik Ağrı, Risk Faktörleri,, Epidemiyoloji, Ağrı Değerlendirmesi

Prof.Dr. Nalan Çelebi
Prof.Dr. Işın Çevik Ünal

Uz.Dr.Ayşegül Akyüz

17.03.2022

Bel Ağrısında MR Görüntüleme Ne Zaman Yapılmalı? Artılar, Eksiler ve MR Yorumlama

Prof.Dr.Süleyman Özyalçın

Prof.Dr.Hakan Gündüz

24.03.2022

PRP, CGF, Ozon ve Kronik Ağrı

Prof.Dr.Fuat Güldoğuş

Dr.Öğr.Üy.Mustafa Kurçaloğlu

31.03.2022

Kansere Bağlı Ağrı Tedavisinde Prensipler, İnvaziv Ağrı Tedavisi

Prof.Dr.Gülen Güler

Uzm.Dr.Aysel Gezer

Uzm.Dr.H.Aybüke Ünal Artık

07.04.2022

Geriatrik Ağrı, Geriatrik Sendromlar ve Ağrı

Prof.Dr.Avni Babacan

Prof.Dr.Meltem Uyar

14.04.2022

Çocuklarda Ağrı ve Tedavi Yaklaşımları

Prof.Dr.Şebnem Rumeli

Uz.Dr.Mesut Bakır

21.04.2022

Krc ve Böbrek Hastalıklarında, Dializ Hastalarında Kronik Ağrı Tedavisi

Prof.Dr.Pakize Kırdemir

Uz.Dr.Miraç Alasu

28.04.2022

Kronik Ağrıda Ketamin ve IV Lidokain Kullanımı

Prof.Dr.Ruhiye Reisli

Uz.Dr.Mustafa Özdemir

12.05.2022

Eklem ve Yumuşak Doku Enjeksiyonu (USG)

Prof.Dr.Enver Özgencil

Uz.Dr.Derya Güner

26.05.2022

Orofasial Ağrılar

Prof.Dr.Şaziye Şahin

Prof.Dr.Yavuz Akçaboy

02.06.2022

Nosiplastik Ağrı

Prof.Dr.Suna Akın Takmaz

Uz.Dr.Yılmaz Karaduman

09.06.2022

Myofasial Ağrı Sendromu ve Tetik Nokta Enjeksiyonu

Prof.Dr.Osman Nuri Aydın

Uz.Dr.Yusufcan Ekin

09.06.2022

Yaz Tatili

Eylül ayında seminerlerimizde tekrar buluşmak dileğiyle.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Algoloji (Ağrı) Bilim Dalı, TTB ve Türk Algoloji Derneği Yürütme Kurulu Akreditasyon Komitesi tarafından 28 Haziran 2021 tarihinde akredite edilmiştir.

Başta Prof. Dr. Fuat Güldoğuş ve Prof. Dr. Fatih Özkan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Değerli üyelerimiz,

Türk Algoloji – Ağrı Derneği olarak pandemi sürecinde kongrelerimizi ve tüm diğer bilimsel etkinliklerimizi on-line olarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Bu süre içerisinde endüstri ile yaptığımız görüşmelerde, pandemi sürecinde hekim ziyareti yapamamaları sebebiyle, kongrelere davet ettikleri hekimlerden ıslak imzalı hiçbir evrak alamadıklarını ve bu sebeple kongre başvurularında sorun yaşadıklarını dile getirdiler.

Bu konu ile alakalı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan görüşmeler sonucunda, firmaların hekimlerden alması gereken ıslak imzalı evrakların yerine e-imzalı evraklar ile yapacakları başvuruların da kabul edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.

Genellikle reçeteler ve kurum içi yazışmalar için kullanılan hekim e-imzaları bu tarz belgelerde de güvenle kullanılabilir. Dolayısıyla, e-imzası olmayan üyelerimizin de e-imzalarını temin ederek on-line kongre katılımları için firmaların talep ettiği evraklarda kullanmalarını rica ederiz.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun kongre başvurularında imzası (ıslak veya e-imza) olmayan hekimlerin kongre katılımlarını kabul etmeyeceğini de hatırlatmak isteriz.

Türk Algoloji – Ağrı Derneği

Tarih -Saat

Konu

Moderatör

Konuşmacı

Link

04.12.2020 @ 12:30

Kronik ağrıda yolaklar, mekanizmalar

Prof.Dr. Meltem Uyar

Uzm. Dr. İdris Köken

11.12.2020 @ 12:30

Kanser ağrısında medikal tedavi - yenilikler / yeni yaklaşımlar

Prof.Dr. Ruhiye Reisli

Prof.Dr.Mahmut Durmuş

18.12.2020 @ 12:30

Kanser ağrılarında nöroaksiyel kateter(ne zaman, nereye, hangisi, ilaç seçimive uygulama)

Prof.Dr.Bilge Karslı

Dr.Gözde Dağıstan

25.12.2020 @ 12:30

Girişimsel Ağrı Tedavisinde Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri-Fluroskopi, Komputerize Tomografi, USG avantaj dezavantajları, Ne zaman, Hangi görüntüleme, Güvenlik?

Prof.Dr.Can Eyigör

Uzm.Dr.Derya Güner

08.01.2021 @ 12:30

Girişimsel Ağrı Tedavisinde kullanılan Farmakolojik ajanlar. LA, Kortikosteroidler, Botilinum Toksinleri

Prof.Dr.Enver Özgencil

Uzm.Dr.Derya Bayram

Uzm.Dr.Dost Ali Aliyev

15.01.2021 @ 12:30

Girişimsel işlemlerde sedasyon ve analjezi

Prof.Dr.İbrahim Aşık

Prof.Dr.Pakize Kırdemir

22.01.2021 @ 12:30

RF mekanizma ve endikasyonlar

Prof.Dr.Sacit Güleç

Uzm.Dr.Fırat Akbaş

29.01.2021 @ 12:30

Kronik ağrıda NSAİ ve parasetamol

Prof.Dr.Meltem Uyar

Uzm.Dr.Hüsnü Yılmaz

05.02.2021 @ 12:30

Bağımlılık ve sık kullandığımız ilaçlar

Prof.Dr.Avni Babacan

Prof.Dr.Didem Akçalı

12.02.2021 @ 12:30

Kanser dışı kronik ağrıda opioidlerin yeri

Prof.Dr.Hayri Özbek

Uzm.Dr.Çağatay Küçükbingöz

19.02.2021 @ 12:30

Kronik ağrı ve davranışçı bilişsel terapi

Prof.Dr.Sacit Güleç

Prof.Dr.Levent Ertuğrul İnan

26.02.2021 @ 12:30

Baş- boyun bölgesinde nadir görülen ağrı sendromları

Prof.Dr.Mehmet Ali Taşkaynatan

Uzm.Dr.Serhat Bilim

05.03.2021 @ 12:30

Lumbosakral bölgede nadir görülen ağrı sendromları

Doç.Dr.Suna Akın Takmaz

Uzm.Dr.Arzu Muz

19.03.2021 @ 12:30

Priformis tanı/ayırıcı tanı/tedavi

Prof.Dr.Kenan Akgün

Dr.Seher İlhan

26.03.2021 @ 12:30

Periferik nöropati ve tedavi seçenekleri

Prof.Dr.Sema Tuncer

Uzm.Dr.Ayşe Seda Eren

02.04.2021 @ 12:30

Girişimsel işlem sonrası hasta takibi (Rehabilitasyon, egzersiz programları planlanması)

Prof.Dr.Fuat Güldoğuş

Dr.Bora Uzuner

07.05.2021 @ 12:30

İntraartikuler enjeksiyonlar

Prof.Dr.Taylan Akkaya

Uzm.Dr.Damla Yürük

21.05.2021 @ 12:30

Sempatik Bloklar

Prof.Dr.Sacit Güleç

Prof.Dr.Ayda Türköz

Sayın meslektaşım;

Tüm alanlarda olduğu gibi, pandemi nedeni ile klinik uygulamalarımız, hasta takip ve tedavi programlarımızın etkilendiği bu dönemde, kısa bir eğitim süresi olan Algoloji eğitimlerinde de aksamalar yaşanmaktadır. Bu bakımdan, bu süreçte, hem algoloji eğitimi alan genç meslektaşlarımızın eğitimine destek, hem de iletişimimizin sağlanması/artması amacı ile online algoloji eğitim seminerleri gerçekleştirmeyi planladık.

Eğitimlerinin farklı düzeylerinde olan yan dal asistanlarımızı göz önünde bulundurarak hazırladığımız eğitim seminerleri ve bu seminerleri bizlere sunacak olan hocalarımız, yan dal uzman ve asistanlarımızın listesi aşağıda sunulmuştur. Eğitim seminerlerimizin verimliği için vereceğiniz desteklere şimdiden teşekkür ederiz. Saygılarımla

Türk Algoloji-Ağrı Derneği Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Mehmet Sacit Güleç

Türk Algoloji-Ağrı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Not: Seminerler Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşmekte olup izlemek isteyenler için seminerlere giriş bilgileri aşağıdadır.

Zoom Meeting ID: 873 9103 0857
Password : 19051919

Covid-19-Pandemisinde-Kronik-Ağrı-Tedavisi-Yönetimi3908İndir

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından hazırlanan COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) REHBERİ Bilim Kurulu Çalışması pdf dökümanı olarak ekli dosyadadır.

İndirmek/Okumak için tıklayın...

COVID-19 ile mücadele edilen bugünlerde ASRA/ESRA kronik ağrı pratiği için  27 mart tarihinde güncellenen bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuza göre bazı spesifik kısmi acil uygulamalar dışında hiçbir elektif ağrı girişimi uygulanmamalıdır. Ülkemizde çoğu ağrı kliniğinde uygulandığı gibi telefon ile hasta değerlendirilmelerinin uygun olacağı, gerekli durumlarda hastaların hastaneye başvurması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıntılar için aşağıda bağlantı adresi verilen "ASRA/ESRA Guidance for Chronic Pain Practice March 27, 2020"  başvurabilirsiniz.

Tüm bu ve diğer kılavuzlar öneri şeklinde olup medikal-girişimsel tedaviler her zamanki gibi olgu bazında değerlendirilmeli, yarar/zarar ilişkisi göz önünde bulundurulmalıdır.

Sağlık Bakanlığı 25 Mart COVID -19 rehberimiz ve diğer bazı rehberleri aşağıdaki bağlantı adreslerinde bulabilirsiniz.

https://www.asra.com/page/2903/recommendations-on-chronic-pain-practice-during-the-covid-19-pandemic

https://www.covidprotocols.org

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/algoritmalar

Güncel Yayınlar

Cannabidiol as prophylaxis for SARS-CoV-2 and COVID-19? Unfounded claims versus potential risks of medications during the pandemic

Associations between immune suppressive and stimulating drugs and novel COVID-19 a-systematic review of current evidence ecancer

Caring for patients with pain during the COVID-19 pandemic: consensus recommendations from an international expert panel

9EMA advice on the use of NSAIDs for Covid-19

Acute use of non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) for people with or at risk of COVID-19

The role and response of palliative care and hospice services in epidemics and pandemics: a rapid review to inform practice during the COVID-19 pandemic

Safety of Ibuprofen in Patients With COVID-19 Causal or Confounded?

Characteristics, symptom management and outcomes of 101 patients with COVID-19 referred for hospital palliative care

Pain Management Best Practices from Multispecialty Organizations during the COVID-19 Pandemic and Public Health Crises

Headache medication and the COVID-19 pandemic

Sayın Üyemiz,

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Dairesi ile Türk Algoloji Derneği tarafından Algoloji Uzmanlık dalı uzman ihtiyacı ve istihdamı planlaması çalışması yürütülmektedir. Bu kapsamda Derneğimiz tarafından çalışma yapılarak rapor hazırlanması ve Algoloji Uzmanlarının istihdamında en iyi verimin alınabileceği çalışma yer ve şartlarının sağlanabilmesi için güncel bilgilerinizi edinmek ve kullanmak istiyoruz.

Kişisel / Meslek bilgilerinizi bu çalışma amacı ile kullanılmasına açık “onay vermeniz”i istiyoruz. Bu bilgilerin içeriğini yazımızın sonunda yer verdiğimiz not bölümündeki Doktor Bilgi Bankası Formu oluşturmaktadır.

Bununla birlikte vatandaşlar tarafından başvurmayı düşündüğü hekimin algoloji uzmanı olup olmadığını öğrenmek adına derneğimize sık sık başvurular yapılmaktadır.

Ayrıca uzmanlık unvanımıza sahip olmadığı halde bu branşta yetkili olduğu şeklinde açıklamalar yapan hekimler de ilgilileri yanlış yönlendirebilmektedir. Tüm bunların önüne geçilebilmesi, gerçek bilginin alenileşebilmesi için hazırlanacak raporda kullanmak için istediğimiz kişisel/mesleki bilgilerinizin  tanıtım kurallarına uygun ve yukarıdaki amaçlarla sınırlı biçimde Dernek tarafından yayınlanmasının uygun olacağını düşündük.

Özetle sizden istihdam planlamasına ilişkin hazırlayacağımız rapor ve uzmanlık unvanına sahip meslektaşlarımızın sıralı listesini yayımlayabimek için kişisel bilgilerinizin rıza ve onayını istemekteyiz.

Hazırlayacağımız rapor için Kişisel / Meslek bilgilerinizi edinmek ve kullanmak için “onay vermeniz” durumunda ve “onayınızın kapsamında”bu bilgileri web sayfamız ve sosyal medya kanallarında da paylaşacağız. Onay kapsamı olarak hangi bilgilerinizin paylaşımını uygun bulduğunuzu da açık şekilde ifade etmenizi istiyoruz (örneğin: çalıştığı kurum ya da iş adresi dışında, kişisel mail adresi gibi).

Bunun için ekteki “kişisel veri paylaşımı onam” formu ile birlikte T.C. Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası Eğitim ve Uzmanlık Bilgileri Formu çıktısının derneğimiz adresine gönderilmesi yeterlidir.

Bilginize saygı ile.

Türk Algoloji Derneği

KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI ONAM FORMU

Not: Doktor Bilgi Bankası formu https://ckysweb.saglik.gov.tr/drbilgi/ adresinden kişisel verileriniz ile elde edilinebilir.

Her türlü soru ve görüşünüz için info@localhost

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türk Algoloji – Ağrı Derneği Algoloji Uzmanlık alanı sorunlarını görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Özyalçın, İkinci Başkan Prof. Dr. Sema Tuncer Uzun ve Genel Sekreter Prof. Dr. G. Enver Özgencil katıldı. Toplantı gündeminin esasını, algoloji uzmanlık çalıştayı belirledi ve çalıştay sonrası gelişmeler de ek olarak görüşme gündemine alındı. Görüşmenin gündemi esas olarak beş ana başlıkta toplandı

  1. Algoloji – Ağrı Tedavi Uzmanı isminin toplumu, hastaları yanlış bilgilendirme ve yönlendirme amacı ile bu uzmanlık alanı dışındaki kullanımlarına karşı algoloji uzmanlarının hassasiyeti ve bu konuda derneğin verdiği hukuksal mücadele
  2. Algolojide girişimsel işlemlerde geri ödemelerde yaşanan problemler, hizmet ve paket fiyatlarındaki düşüklük, SUT’de son alınan azalım kararı ve bunun getirdiği problemler, bu konu ile ilgili hukuksal süreç,
  3. Algoloji uzmanlık alanı eğitim kadro ve uzman istihdamı ve istihdamda mesleğin verimli icraatını etkileyen çalışma şartları
  4. Algoloji uzmanlarının uzmanlık alanı ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanma endikasyonu olan bazı ilaçların reçetelendirmesinde karşılaştıkları sistemden kaynaklanan yetkisizlik kısıtlamaları (örn: migren ve nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan farmakolojk ajanlar,
  5. Algoloji hasta değerlendirme ve fizik muayenesinde kullanılan rutin test ve muayene yöntemlerinin, aynı test ve muayene yöntemlerini kullanan başka branşlarda olmasına rağmen performans puan sisteminde karşılığının olmamasından kaynaklanan sorunlar.

Bu gündem ana başlıkları altında gerçekleştirilen görüşme oldukça verimli geçti. Sorunların temeli ve çözümü konusunda ortak bir görüş oluşurken, bu konular ve diğer sorunlar ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.

Değerli üye ve meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunarız.

Türk Algoloji-Ağrı Derneği

 

Türk Algoloji Ağrı Derneği  | 2022 © Tüm Hakları Saklıdır
by orucerem
menu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram